Neprihlásený zákazník
Zabudol som heslo
Váš košík je prázdny :-(
V košíku máte tovar za 0,00 €
  • Neprihlásený zákazník
    Zabudol som heslo
  • Váš košík je prázdny :-(
    V košíku máte tovar za 0,00 €

Doprava a Platba

Dodanie tovaru

1. Dodanie Tovaru je možné len na území Slovenskej republiky. Pre dodanie Tovaru do iného štátu v rámci Európskej Únie platia osobitné dojednania, ktoré budú Kupujúcemu oznámené s potvrdením objednávky. Dodanie Tovaru mimo Európskej Únie nie je možné.

2. Dodacia lehota na Tovar v ponuke E-shopu je vo väčšine prípadov nasledujúci pracovný deň od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je uvedená pre každý Tovar samostatne na stránke E-shopu pri jednotlivom Tovare. Ak si kupujúci objedná v jednej objednávke Tovar s rôznou dodacou lehotou, Tovar mu bude dodaný jednou zásielkou, pričom dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

3. Informáciu o dostupnosti a dodacích lehotách uvádza E-shop pri jednotlivých produktoch nasledovne:

Ak nastane zmena v dostupnosti tovaru počas alebo po odoslaní objednávky Kupujúcim, E-shop je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho. E-shop si vyhradzuje právo na omyl pri uvedení dostupnosti ponúkaného tovaru, ktorý je povinný oznámiť ihneď po jeho zistení.

4. Tovar sa dodáva len v množstvách bežných pre domácnosť. V prípade objednania väčšieho množstva má E-shop právo upraviť množstvo dodaného tovaru. Zmenu je E-shop povinný oznámiť kupujúcemu vopred.

5. Predávajúci zabezpečuje dopravu Tovaru v cenách a spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a. Osobným prevzatím na vybratom odbernom mieste Predávajúceho
b. Prepravnou / Kuriérskou službou na adresu
c. Prepravnou službou Zásielkovňa na výdajné miesta Z-POINT alebo Z-BOX

6. Cena prepravy objednaného tovaru z E-shopu ku kupujúcemu je stanovená nasledovne:

7. Miesto odberu stanovuje Kupujúci vyplnením pravdivých údajov v objednávke Tovaru. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie Tovaru na určenú adresu alebo osobné vyzdvihnutie Tovaru Kupujúcim na adrese vybratého odberného miesta. Na vybratom odbernom mieste je Kupujúci povinný vyzdvihnúť tovar najneskôr do 4 pracovných dní od obdržania oznámenia o doručení Tovaru na odberné miesto. V opačnom prípade sa bude postupovať ako pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu.

8. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade zistenia porušenia alebo poškodenia zásielky je Kupujúci povinný na túto skutočnosť ihneď upozorniť prepravcu a spísať s ním škodový zápis.

9. Spolu s Tovarom dodá Predávajúci Kupujúcemu tlačenú alebo elektronickú faktúru (daňový doklad), návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha Tovaru.

10. Predávajúci zodpovedá za Tovar až po jeho prevzatie Kupujúcim.

11. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného Tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Predávajúci je povinný pre prepravu Tovar poistiť. Poškodenie Tovaru počas prepravy rieši E-shop po dohode s Kupujúcim dodaním nového Tovaru alebo vrátením platby za Tovar Kupujúcemu.

 

Platba

1. Platbu je možné uskutočniť akoukoľvek platobnou metódou umožnenou prostredníctvom E-shopu pre danú objednávku. Niektoré možnosti platieb sú spoplatnené. Výška poplatku je v procese objednávania vždy uvedená pre vybratý spôsob platby a danú objednávku a Kupujúci má možnosť vybrať si z ponúknutých možností. E-shop si vyhradzuje právo ponúknuť pre požadovanú dodávku len určité spôsoby platby.

2. V E-shope je možné použiť nasledovné spôsoby platieb:

3. Ceny v E-shope sú uvádzané v eurách a sú vrátane zákonom stanovenej výšky DPH.

4. Tovar ostáva majetkom Predávajúceho až do zaplatenia ceny v plnej výške.

5. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.